Joker: Medezeggenschapservaring

Gedurende mijn studie heb ik binnen zowel de Opleidingscommissie van de opleiding Journalistiek als de Facultaire Medezeggenschapsraad van de Faculteit Communicatie & Journalistiek verschillende taken vervuld.

Bij de Opleidingscommissie (OC) Journalistiek ben ik voorzitter, vice-voorzitter en lid geweest van april 2004 tot en met september 2010. De OC heeft adviesrecht en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de opleidingsdirectie over alles wat met het onderwijs te maken heeft.

In een wisselende maar steeds strijdlustige en gezellige samenstelling, bestaande uit alleen studenten, dachten wij mee over nieuwe curricula voor de opleiding en kaartten we problemen waar veel studenten tegen aanliepen aan. Zo waren er veel terugkomende issues over roosters die te laat werden gecommuniceerd en hebben we gezorgd dat er meer regels kwamen om de toetsing van eindproducten door docenten gelijk te trekken. Ik heb veel geleerd over het functioneren van een opleiding, leren samenwerken, lobbyen en gestructureerd vergaderen.

Bij de Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR) van de Faculteit Communicatie & Journalistiek ben ik vice-voorzitter en lid geweest van september 2005 tot en met juli 2007. De FMR heeft instemmingsrecht wat betreft plannen die de faculteitsdirectie maakt en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over onderwerpen als de faculteitsbegroting, nieuwe opleidingen en dergelijke.

Ook dit was een ervaring waar ik heel veel van heb geleerd. De FMR bestond voor de helft uit docenten en de helft uit studenten en alles was een stuk formeler en zakelijker dan bij de OC. Ook waren er met regelmaat spanningen in de communicatie met de directie. Het hele politieke spel wat hierbij hoort is erg interessant om van dichtbij te hebben meegemaakt.

Opleidingscommissie Journalistiek 2009-2010

 

About Guido van Spellen

Dichter, schrijver, journalist.
This entry was posted in Afstudeerdossier, Joker and tagged medezeggenschap. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *